อยากมีประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมันต้องทำอย่างไร

German exchange classes

‘ประเทศเยอรมัน’ เป็นอีกหนึ่งประเทศในยุโรป ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยเยอะกว่าประเทศอื่น สำหรับคนที่ชอบเยอรมันดินแดนแห่งเบียร์และไส้กรอกนี้ ขอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะเหนือจรดใต้ของเยอรมันมีความน่าสนใจทุกแห่ง

สำหรับโครงการเยอรมัน จะทำให้คุณมีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมเยอรมัน สังคม วิถีชีวิต รวมทั้งภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดีมากขึ้น ภาษาเยอรมันได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เป็นภาษายอดนิยมอีกภาษาหนึ่ง จากความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ จึงทำให้มีผู้คนสนใจต้องการพูดภาษาเยอรมันให้ได้ และจากการที่บริษัทเยอรมันได้กระจายตัวอยู่ทั่วโลก จึงทำให้ภาษาเยอรมันมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน จึงช่วยเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานให้กับคุณได้เป็นอย่างดี โดยการเลือกเรียนภาษาเยอรมันของคุณสามารถทำได้ทั้งระยะสั้น – ระยะยาว ตามความต้องการของคุณ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมันของสถาบันต่างๆ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้นักเรียนชาวไทยได้เข้าไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยนักเรียนจะได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนมัธยม , มหาวิทยาลัย ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก  โดยนักเรียนไทยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาเยอรมัน แต่ถ้ามีก็จะดีต่อตัวนักเรียนเอง ซึ่งนักเรียนจะต้องบังคับเรียนภาษาเยอรมันในเวลา 2 สัปดาห์แรกเมื่อไปถึงเยอรมัน

การคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ชาวเยอรมัน  โดยแต่ล่ะครอบครัวก็มีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องขนาดครอบครัว , การใช้ชีวิต เป็นต้น โดยสิ่งที่แต่ละครอบครัวมีเหมือนกันก็คือ มีความสนใจในการรับเด็กชาวต่างชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ต้องการการเอาใจใส่ดูแลเด็ก เพื่อสร้างความสุขทางใจ เจ้าหน้าที่ก็จะทำการสัมภาษณ์อย่างละเอียดพร้อมเข้าไปตรวจคุณสมบัติของแต่ละครอบครัวก่อนเข้ารับเด็ก และครอบครัวนั้นจะต้องมีอายุมากกว่า 25 ปี มีประวัติดีไม่ด่างพร้อย ตลอดจนมีผู้รับรองเพื่อการันตีความปลอดภัย

การเดินทางจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม – มิถุนายนของทุกปี การเลือกโรงเรียน/มหาวิทยาลัยจะต้องอยู่ไม่ไกลจากที่พัก เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทางโรงเรียนอุปถัมภ์ก็จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนโดยดูจากอายุ , ผลการเรียน รวมทั้งความสามารถทางภาษาเป็นหลัก สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการก็จะเป็นโรงเรียนของรัฐ แต่สำหรับบางแห่งอาจเป็นโรงเรียนกึ่งรัฐบาล ซึ่งจุดนี้ก็อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นประมาณ 50-200 ยูโร

ส่วนการพัฒนาภาษาเยอรมัน ทางโครงการต่างๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้รับเนื้อหาพร้อมคำแนะนำให้เรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นก่อนเดินทาง เพื่อประโยชน์แก่ตัวนักเรียนเอง เมื่อไปถึงที่นั่นจะได้มีความรู้เบื้องต้น ไม่ท้อถอยไปเสียก่อน แต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงที่เรียนอยู่ต่างประเทศ ถ้านักเรียนต้องการเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อชำระค่าเล่าเรียนภาษาเยอรมันได้