แนะนำโรงเรียนรัฐบาลในไทยที่ดีที่สุด

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนแห่งวิทยาศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ก่อตั้งขึ้น วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 แต่ต่อมาได้เปลี่ยนกลายมาเป็นองค์การมหาชน วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ในอดีตเคยตั้งอยู่ ณ วัดไร่ขิง แต่ปัจจุบันย้ายมาอยู่ตรง ศาลายา จังหวัดนครปฐม โรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ คือ สร้างนักวิจัย , นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งต้องการให้เป็นโรงเรียนซึ่งมีเครือข่ายติดต่อกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศอื่นๆ เช่นเดียวกัน มีการใช้ระบบคัดเลือกนักเรียนเอง โดยมีอัตราการรับเข้า 1.5% นักเรียนทุกคน จะได้รับทุนการศึกษาตลอดเวลาที่เรียนอยู่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนสหศึกษามัธยมปลาย แห่งแรกของประเทศไทย อยู่ภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480 โดยการลงความเห็นของสภาจุฬาลงกรณ์ และมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นผู้อำนวยการคนแรก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนอาณาเขตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตัวโรงเรียน มีอาณาเขตติดกับหลายคณะด้วยกัน เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , คณะอักษรศาสตร์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น และภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังใช้เป็นที่ตั้งของกลุ่มจุฬาวิชช์อีกด้วย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนชายล้วนชั้นมัธยมศึกษา พ่วงตำแหน่งโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2425 เป็น 1 ในกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรสามัคคี ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบ , วิทยาลัย , โรงเรียนเทพศิรินทร์ , โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยจะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลของทั้ง 4 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนจะสลับกันเป็นเจ้าภาพทุกๆ 2 ปี อีกทั้งยังมี การแปรอักษรซึ่งเป็นอีกไฮไลต์สำคัญของงานซึ่งทุกคนต่างให้ความสนใจกันมาก

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ในช่วงแรกเปิดรับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น เพราะฉะนั้นคนสงขลา จึงมักเรียกกันว่า โรงเรียนมัธยมชาย หรือ มอชาย แต่ต่อมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสหศึกษา ซึ่งมีการยุบรวมเข้ากับโรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา จนกลายเป็นโรงรียนสหศึกษา ก่อตั้งวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2488 ความภาคภูมิใจอีกอย่างของโรงเรียนแห่งนี้ คือ ในปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 จากประเทศอังกฤษ UKAS

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา รองรับนักเรียนได้มากถึง 3,050 คน และมีข้าราชการครู 129 คน ก่อตั้งขึ้นวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2498  ความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้เกิดจาก กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างโรงเรียนฝึกหัดครู ณ ถนนศรีอยุธยา แต่ด้วยความคับแคบเกินไป กระทรวงศึกษาธิการ จึงโอนโรงเรียนนี้ให้กลายเป็นโรงเรียนมัธยมทั่วไป และ 4 ปีต่อมา จึงได้ทำการย้ายนักเรียนมายังโรงเรียนแห่งใหม่พร้อมตั้งชื่อว่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นั่นเอง