แนะนำโรงเรียนเอกชนในไทยที่ดีที่สุด

โรงเรียนบางกอกพัฒนา

เป็นโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบางนา ก่อตั้งขึ้นโดย โรซามันด์ สทูลเซิล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ในปัจจุบันนี้ ประกอบด้วย นักเรียน 2,290 คน จากทั้งหมด 65 สัญชาติ ส่วน 20% เป็นนักเรียนชาวไทย นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนก็มาจากอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนบางกอกพัฒนา จัดเป็นโรงเรียนนานาชาติอันมีความเก่าแก่ที่สุด โดยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งตอนเริ่มแรก สร้างขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้สอนหนังสือให้แก่บุตรหลานท่านทูตจากสหราชอาณาจักร ซึ่งมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย โดนตอนแรกนั้นโรงเรียนบางกอกพัฒนา ตั้งอยู่ ณ ถนนเพลินจิต แล้วย้ายมาอยู่ตรงช่องนนทรี และสุดท้ายจึงย้ายมาตั้งอยู่ในซอยลาซาล เขตบางนา โรงเรียนบางกอกพัฒนา มีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ High School  สามารถรองรับนักเรียนได้ 2,000 กว่าคน ประกอบด้วย นักเรียนชาวต่างชาติ 80% จากทั้งหมด 50 กว่าประเทศ เป็นนักเรียนไทย 20% ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 สัญชาติของนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 65 สัญชาติ ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวอังกฤษ 24% และมีนักเรียนไทยอยู่ 20%

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยคณะมิชชันนารีชาวอเมริกัน Presbyterianism ในปี พ.ศ. 2395 โรงเรียนแห่งนี้มีอายุ 165 ปีแล้ว จัดเป็นโรงเรียนมีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยั้งเป็นโรงเรียน Protestant เก่าแก่ที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในปัจจุบัน ที่ก่อตั้งขึ้น สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนแห่งนี้มีศิษย์เก่าซึ่งเป็นบุคคล มีชื่อเสียงหลายต่อหลายคน ทั้งองคมนตรี , นายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีกระทรวง , นักร้อง , นักแสดง รวมทั้งบุคคลในวงการอื่นๆอีกหลายคน

โรงเรียนอัสสัมชัญ

เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนที่มีอายุ 133 ปีแล้ว โรงเรียนแห่งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน อย่างชัดเจน คือ แผนกประถม และแผนกมัธยม ก่อตั้ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 ในตอนพึ่งก่อตั้ง มีการใช้อาคารไม้หลังเล็กๆ เป็นที่สอนหนังสือให้แก่เด็กยากจน และกำพร้า ต่อมาเมื่อมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้การเรี่ยไรเงินบริจาคเพื่อสร้างอาคารเรียนอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ต่อมาโรงเรียนอัสสัมชัญได้เปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนของชนชั้นเจ้านายมากกว่าโรงเรียนเพื่อเด็กยากจนเหมือนตอนพึ่งก่อตั้ง

โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้นำการแปรอักษรเข้ามาใช้ในการเชียร์เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทย จนกระทั่งได้มีการเผยแพร่ไปสู่ยังงานจตุรมิตรสามัคคี และงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

จัดเป็นโรงเรียนชายอันมีความเก่าแก่ เป็นอันดับ 3 ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นโรงเรียน Roman catholic แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย มีโดยคนที่จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญจะมีคำเรียกว่า ‘อัสสัมชนิก’ เป็นชื่อแสดงตน รวมทั้งมีศิษย์เก่าที่จบไปเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในวงการต่างๆ มากมาย เช่น องคมนตรี , นายกรัฐมนตรี , นักธุรกิจ ,ผู้บริหารอีกหลายคน