นักเรียนแลกเปลี่ยน

Students Exchange

เข้าถึงประสบการณ์ของนักเรียนแลกเปลี่ยน

Learn More

ABOUT US

นักเรียนแลกเปลี่ยน คือ การที่ให้นักเรียนที่มีอายุประมาน 15-18 ได้มีโอกาสในการไปหาโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดนต้องเจอการเรียนการสอน วัฒนธรรม ที่ไม่คุ้นเคยเปรียบได้อย่างการหาประสบการณ์ที่ล้าค่าที่มากกว่าการเล่นในประเทศของตัวเอง โดยจะต้องการการสอบเข้าโดยการสอบเป็นรูปแบบของข้อเขียน เมื่อผ่านบทสอบถึงจะสามารถได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งตัวโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศนั้นยกตัวอย่าง เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, ฝรั่งเศส, และเยอรมัน หน้าที่ของนักเรียนแลกเปลี่ยน คือ ต้องไปเผยแผ่วัฒนธรรม โดยเรื่องของความเป็นอยู่นั้นจะมีครอบครัวในของประเทศที่นักเรียนแลกเปลี่ยนไปเป็นครอบครัวอุปภัมถ์ หรือที่เรียกกันว่า host family โดยครอบครัวอุปภัมถ์นี้จะรับตัวเด็กไปดูแลตลอดการเรียนการสอน ในส่วนของการหาครอบครัวให้นั้นทางดครงการจะเป็นผู้ที่ดำเนินการให้ ก่อนที่จะหาครอบครัวอุปภัมถ์จะมีการสัมภาษณ์ถึงทัศนคติของนักเรียนคนนั้นว่าเหมาะเข้ากับครอบครัวแบบไหนเพื่อจะหาครอบครัวที่เหมาะกับตัวเด็ก
View More

STUDENT EXCHANGE PROGRAM

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

โดยปกติส่วนใหญ่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มักจะมีทุนให้กับนักเรียนที่เดินทาไปเข้าร่วมโครงการ ซึ่งความแตกต่างของคุณก็ขึ้นอยู่กับองค์ของแต่ละประเทศมูลค่าทุนมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กรต่างประเทศ สำหรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมีค่าโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศซึ่งก็ขึ้นอยู่แต่ละโครงการว่าต้องใช้จำนวนเงินมากน้อยเท่าไร ยกตัวอย่าง เช่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกามีค่าโครงการประมาณ 400,000.-บาท ขึ้นไป

นักเรียนเลือกเปลี่ยน

คุณสมบัติของนักเรียน

-มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สามารถแสดงทรานสคริป์ 3 เทอมย้อนหลัง มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี

STUDENT CHOICE AWARDS

รางวัลความสำเร็จของนักเรียนเลือกเปลี่ยน
  • นักเรียนทุนที่ประสบความสำเร็จ

    จากความสำเร็จของโครงการ YES นางสาวจิณณพัต  อรุโณประโยชน์นักเรียนทุนเต็มจำนวนของประเทศแอฟริกาใต้ ก่อนหน้านี้ได้ศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตอนที่เรียนที่เมืองไทย หงส์เป็นนักกิจกรรมได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่นเป็นตัวแทนแข่งพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ทำให้พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งได้เป็นนักเรียนทุนฟรีเต็มจำนวน ประเทศแอฟริกาใต้ และที่โชคดีคือนักเรียนที่นี่เค้าให้ความสำคัญกับนักเรียนแลกเปลี่ยนมากสามารถเลือกเรียน

    เรื่องราวของเด็กโคตรงการแลกเปลี่ยนอย่างน้องหงส์

The World Leader in International Education

การศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ

พนันบอลออนไลน์ ฟรี

BLOG

การเรียนภาษามีความสำคัญอย่างไรในอนาคต 0

การเรียนภาษามีความสำคัญอย่างไรในอนาคต

จัดอันดับประเทศที่นัเรียนไทยอยากไป 0

จัดอันดับประเทศที่เด็กไทยอยากไปเรียนมากที่สุด

ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จีน ดีอย่างไร 0

ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จีน ดีอย่างไร

ไปเรียนต่อต่างประเทศเมืองหนาวเตรียมตัวอย่างไรดี 0

ไปเรียนต่อต่างประเทศเมืองหนาวเตรียมตัวอย่างไรดี

Exchange student japan 0

ทำไม ประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศในฝันของนักเรียนไทย

Top