ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมีค่าโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศซึ่งก็ขึ้นอยู่แต่ละโครงการว่าต้องใช้จำนวนเงินมากน้อยเท่าไร ยกตัวอย่าง เช่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกามีค่าโครงการประมาณ 400,000.-บาท ขึ้นไป