ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

โดยปกติส่วนใหญ่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มักจะมีทุนให้กับนักเรียนที่เดินทาไปเข้าร่วมโครงการ ซึ่งความแตกต่างของคุณก็ขึ้นอยู่กับองค์ของแต่ละประเทศมูลค่าทุนมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กรต่างประเทศ สำหรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนมีทุกที่เต็มจำนวน และมรทุบสมทบในการช่วยเหลืออีกทีหนึ่งหรือทุนค่าตั๋วเครื่องบิน ทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบิน และอื่นๆ