นักเรียนแลกเปลี่ยน นิวซีแลนด์

New Zealand

นิวซีแลนด์ ประเทศที่มีความสวยงามไม่เรื่องของธรรมาชาติ และวัฒนธรรมที่ไม่เป็นสองรองจากที่ไหนเมื่อได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของที่นั้นจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่แตกต่างจากประเทศไทย ได้ซึมซับวัฒนธรรมพื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์พื้นเมืองของชาวมาวรีปและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย