เรื่องราวของเด็กโคตรงการแลกเปลี่ยนอย่างน้องหงส์

นักเรียนทุนที่ประสบความสำเร็จ

จากความสำเร็จของโครงการ YES นางสาวจิณณพัต  อรุโณประโยชน์นักเรียนทุนเต็มจำนวนของประเทศแอฟริกาใต้ ก่อนหน้านี้ได้ศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตอนที่เรียนที่เมืองไทย หงส์เป็นนักกิจกรรมได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่นเป็นตัวแทนแข่งพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ทำให้พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งได้เป็นนักเรียนทุนฟรีเต็มจำนวน ประเทศแอฟริกาใต้ และที่โชคดีคือนักเรียนที่นี่เค้าให้ความสำคัญกับนักเรียนแลกเปลี่ยนมากสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจอีกทั้งยังสามารถระบุได้ด้วยว่าเราต้องการเรียนกับอาจารย์คนไหน  ซึ่งหงส์ว่าเป็นเรื่องที่ดี ทำให้กระตุ้นให้นักเรียน ใส่ใจและสนใจในเรื่องที่จะเรียน  เป็นการพัฒนาศักยภาพที่ดี ผลที่ได้จาการที่ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคือ จากเมื่อก่อนที่พูภาษอังกฤษไม่เก่งแต่เดียวนี้มีรางวัลลายเป็นคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษมาหลายเวที,  ที่สำคัญการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับการพิจารณารับทุนจากรัฐบาลสโลวาเกีย Slovak Government Scholarship มาศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ณ Comenius University ที่กรุง Bratislava ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น จบแล้วสามารถทำงานและศึกษาต่อได้ที่ประเทศในยุโรปและอังกฤษค่ะ