โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา

นักเรียนเลือกเปลี่ยน

จากการสำรวจพบว่าเด็กไทยที่อยากไปเป็นนักเรียนเแลกเปลี่ยนที่ไหนมากที่สุดก็ต้องเป็น ที่อเมริกามากที่สุดอยู่แล้วเพราะเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามาหาอำนาจมากที่สุด ด้วยการแลกเปลี่ยนคุณจะได้รู้วัฒนธรรมสไตล์อเมริกันแต่เพียงเทรมเดียวคุณก็จะได้ประสบการณ์ในการใช้ขีวิตในเมืองนอกที่หาไม่ได้ง่ายๆ และแน่นอนว่าความรู้ทางภาษาที่มากมายจากที่นั้น