โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ออสเตรเลีย

ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยน

แน่นอนว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมาชาติ สัตว์ และทะเลที่มีความสวยงาม และแปลกตาเป็นอย่างมาก สัตว์ที่เป็นเหมือนโลโก้ของประเทศก็คือจิงโจ้ การที่คุณได้เป็นนกัเรียนแลกเปลี่ยนที่นี้ก็เท่ากับว่าคุณได้เมาเปิดประสบการณ์ใหม่ในสถานที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจพร้อมกับได้รับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ