โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อังกฤษ

นักเรียนเลือกเปลี่ยนอังกฤษ

อักฤษเป็นประเทศที่หลายคนอยากที่จะมีโอกาสได้เดินทางไปสักครั้งประเทศเจ้าของภาษาสากลของโลก ประเทศที่ระหว่างคุณฝึกภาษาอังกฤษคุณก็ยังซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศไทยไปอย่างสิ้นเชิง ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ คุณสามารถเลือกว่าจะพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ที่อบอุ่นหรือจะเป็นเด็กหอที่มีความอิสระในชีวิตประจำ