เรื่องราวของเด็กโคตรงการแลกเปลี่ยนอย่างน้องหงส์

นักเรียนทุนที่ประสบความสำเร็จ

จากความสำเร็จของโครงการ YES นางสาวจิณณพัต  อรุโณประโยชน์นักเรียนทุนเต็มจำนวนของประเทศแอฟริกาใต้ ก่อนหน้านี้ได้ศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตอนที่เรียนที่เมืองไทย หงส์เป็นนักกิจกรรมได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่นเป็นตัวแทนแข่งพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ทำให้พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งได้เป็นนักเรียนทุนฟรีเต็มจำนวน ประเทศแอฟริกาใต้ และที่โชคดีคือนักเรียนที่นี่เค้าให้ความสำคัญกับนักเรียนแลกเปลี่ยนมากสามารถเลือกเรียน